Pečať obce Lehota

Boli dve pečate. Tá staršia znázorňuje klasy, strapec hrozna a monogram A.L.

Novšia(na obr.) znázorňuje Ježišov krst Jánom, Jordán, rok vyhotovenia a nápis "ABBA LEHOTA*PECSAT OSZADI".

<< návrat na hlavnú stránku