Púť ku kaplnke

Každoročne sa koná púť ku miestnej kaplnke (pozri foto) a to vždy 30.4. a v nedeľu po sv. Anne (26.7.), ktorej je zasvätený kostol v Lehote.

tlacidlo - put        Pozývací plagát na púť z roku 2001 (klikni pre zväčšenie)

Kaplnka je najkrajšie miesto v Lehote. Je z nej krásny výhľad na okolie. Viaže sa k nej nasledujúca história:

Stručný životopis Zjavenia Panny Márie v Lehote pri Nitre

Jozef Dobrovoľný sa narodil 3.septembra 1852 v Rakoviciach. Rodičia mu skoro zomreli a on ako sirota sa túlal po Slovenku. Božím riadením sa dostal do Lehoty, kde ho obyvatelia, zväčša roľníci, vzali do služby ako obecného pastiera. Lehota bola vtedy malá dedina s malým kostolom . Bolo to asi medzi 16. a 19. rokom jeho veku, keď sa mu zjavila Panna Mária na vŕšku nad dedinou, kde pásaval stádo oviec na bohatej pastvine. Žiadala od neho, aby tam privádzal púte, že tam chce byť uctievaná. Po prvý krát sa mu zjavila na tom mieste, kde je teraz studnička. Druhý raz sa mu zjavila v kostole na oltári, ako ju možno vidieť/socha hore/.

   Jozef bol chlapec neučený a nevzdelaný a na zjavenie zabudol. Pri pasení stáda mal dlhý čas a tak niektorí ľudia mu pomohli naučiť sa vyrábať kefy - kartáče. Materiálu bolo dosť a Jozefa práca bavila. Zdokonalil sa v tomto remesle, zanechal pastierstvo, oženil sa v Piešťanoch a prenajal si dom, kde začal robiť svoje remeslo. Mal veľký úspech, lebo pracoval spoľahlivo. Čoskoro chodili ku nemu ľudia až zďaleka kupovať jeho výrobky. Mal jedno dieťa, ktoré zomrelo a čoskoro zomrela mu i manželka. Oženil sa po druhý krát, ale o niekoľko rokov, zomrela mu i táto žena. Zostal sám bez deti.

   Medzi tým si kúpil veľký dom so záhradou v Piešťanoch neďaleko kostola, kde si zriadil i veľkú dielňu. Mal dvanásť tovarišov. Na jeho dome bola donedávna tabuľa s nápisom: Jozef Dobrovoľný, kefár a štetkár. Oženil sa i po tretí krát. Táto jeho manželka pochádzala z Mojmíroviec pri Nitre. Svadba bola 14. januára 1920 v Piešťanoch.

 Vtedy prišiel ku nemu zo tovariša synovec jeho manželky, syn jej sestry, ktorého si potom adoptoval za syna a prepísal na neho celý dom, majetok i s dielňou. Ešte predtým za života druhej manželky, adoptoval si študenta, bohoslovca. ktorý nemal rodičov. Bol to neskôr známy misionár zo Spoločnosti Božieho Slova, verbista/SVDú: p. Albert Florián, narodený v roku 1880 v Hať, v diecézy Olomouc, vysvätený za kňaza v roku 1907. P. Florián bol misionárom v Afrike /Togo/ a prišiel na Slovensko, aby tu robil ľudové misie a pomáhal zbierkami na výstavu veľkého misijného domu v Nitre na Kalvárii. Vtedy prišli verbisti na Slovensko. Povolal ich najdôstojnejší pán biskup Dr. Karol Kmeťko a prvý dom mali v Maduniciach, ktorý im uvoľnil miestny dekan Michal Bubnič, neskorší biskup. Dočasne bývali verbisti v Močenku, v letnom sídle pána biskupa Kmeťku, kým nepostavili misijný dom na Kalvárii a v roku 1925 sa presťahovali do starého domu dočasne, potom v roku 1928 do veľkého domu. P. Florián potom odišiel do Severnej Ameriky /Kanada/, kde pôsobil medzi Slovákmi do 20. marca 1950 kedy zomrel.

    Jozefa Dobrovoľného stihol ďalší kríž. Ťažko ochorel. Lekári mu nevedeli pomôcť, hoci mal čím platiť. Manželka bola presvedčená, že už zomrie. Vtedy sa Jozef obrátil o pomoc k Panne Márii. Zjavila sa mu vo sne a povedala, že vyzdravie, ak urobí to, o čo ho prosila už pred rokmi a žiadala:

aby sa napil vody z prameňa na tom mieste, kde sa mu zjavila po prvý krát a aby tam dal postaviť kaplnku a organizoval púte na toto miesto. On tak urobil. Dal si priniesť vodu, napil sa a bolo mu lepšie. Vstal a dal napísať žiadosť ostrihomskému arcibiskupovi, kde opísal celú udalosť, aby povolil púte do Lehoty. Potom letákmi oznámil, že dňa 30. apríla sa mu zjavila P. Mária na vršku pri Lehote a praje si, aby sa jej tam prejavovala úcta púťami, procesiami. Odvtedy každoročne prichádzali púte z Piešťan 29. apríla a vracali sa späť 1.5.

   Jozef Dobrovoľný bol strednej postavy, bledých vlasov, neholil sa a bol veľmi zbožný. Do výklenku svojho domu dal zhotoviť sochu P. Márie, ako sa mu zjavila a doteraz je ešte tam. Keď Jozef pre slabosť nevládal viesť púte, prevzal vedenie Jozef Lehuta z Piešťan, ktorý na podnet dekana Šindelára, sa stal vodcom púte. Jozef Dobrovoľný zomrel v roku 1928 na sviatok Narodenia P. Márie 8.septembra. Na pohreb prišiel aj p. Albert Floriná. Manželka Dobrovoľného žila ešte dlho a pravidelne chodievala na púť do Lehoty. Jeho adoptívny syn Jozef bol zvonárom v Piešťanoch vyše 30 rokov. Podľa výpovede historika P. Tkáča adoptívny syn Jozefa Dobrovoľného bol Michal Nadnagy z Mojmíroviec.

   Kostol sv. Anny v Lehote pri Nitre je z roku 1755. Od roku 1946 je Lehota farou, ale osirelou. Púte sa začali v roku 1873, teda pred 127 rokmi, kde vždy 30. apríla prídu pútnici ku kaplnke nad dedinou pod starými stromami. Kaplnka je obnovená malým prístreškom, aby sa v prípade dažďa mohla slúžiť sv. omša. Vedie ku nej pekná asfaltová cesta. Výhľad je báječný, hlavne pri západe slnka.

Kiež by úcta k Panne Márii priviedla mnohých v Lehote k jej synovi!

                                

Pútnik v roku Jubilejnom: 2000!

späť na homepage